Eurointegracja ładowanie

Wzrasta liczba zatrudnionych cudzoziemców w Polsce

„Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie sprawiają, że w ostatnich latach znacząco rośnie imigracja zarobkowa do Polski – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.” Według szacunków, pod koniec 2017 roku zostało wydane przez wojewodów ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców […]

Read more

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany z 2018 r.

W raz z nowym rokiem weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543),  regulująca warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Jej celem jest m.in. poprawa standardów zatrudnienia obcokrajowców oraz zapobieganie nadużyciom. Zachęcamy do […]

Read more

Życzenia

Z okazji nadchodzących świąt – 1-go oraz 3-go Maja życzymy naszym pracownikom oraz partnerom wszystkiego dobrego, pokoju, dobrobytu i spokojnego odpoczynku. Zespół Eurointergracja PL  

Read more