Eurointegracja PL ładowanie

Tłusty Czwartek | Жирный четверг

Tłusty czwartek to staropolski zwyczaj, a zarazem wieloletnia tradycja pieczenia i jedzenia pączków oraz faworków.

Tłusty czwartek rozpoczyna się w ostatni tydzień karnawału i jest świętem ruchomym. Zawsze wypada w ostatni czwartek karnawału i zależy od dnia Wielkanocy. 

W 2021 tłusty czwartek przypada 11 lutego. 

 W Polsce w tłusty czwartek prawie wszyscy jedzą ogromne ilości pączków z nadzieniem oraz faworki.  W tym dniu pod znanymi cukierniami i pączkarniami w całej Polsce ustawiają się kolejki sięgające nawet kilkuset metrów. Również w firmach oraz szkołach pracownicy i nauczyciele częstują słodyczami swoich współpracowników i uczniów. 

Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. 

Skąd pochodzi tradycja pączka? 

W Polsce zwyczaj jedzenia pączków zyskał popularność w XVII wieku. Pierwotnie pączki były wyrabiane z ciasta chlebowego i smażone na głębokim tłuszczu. Wbrew temu, co znamy obecnie, kiedyś pączki były nadziewane słoniną i boczkiem. W późniejszym czasie słoninę zastąpiły migdały i orzeszki, ale nie każdy pączek był wypełniony w środku. Osoba, która trafiła na pączek z nadzieniem, mogła spodziewać się w życiu szczęścia i dostatku. W XVIII wieku do wypieku zaczęto używać drożdży. To wtedy pączki zyskały swój kulisty kształt i lekkość. Nazywane były również blinami lub babałuchami. W wersji dla dorosłych pączki nadziewano likworem. 

Жирный четверг

Жирный четверг – это старый польский обычай и в то же время давняя традиция выпекать и есть пончики и фаворки.

Жирный четверг начинается в последнюю неделю карнавала и является переходящим праздником. Он всегда приходится на последний четверг карнавала и зависит от дня Пасхи.

В 2021 году Жирный четверг будет 11 февраля.

В Польше в Жирный четверг почти все едят пончики с начинкой и фаворки. В этот день очереди до нескольких сотен метров выстраиваются перед известными кондитерскими по всей Польше. Также в фирмах и школах, сотрудники и учителя предлагают сладости своим коллегам и ученикам.

Согласно одному суеверию, если кто-то в Жирный четверг не съест ни единого пончика, он не добьется успеха в конце года.

Откуда появилась традиция пончика?

В Польше обычай есть пончики приобрел популярность в 17 веке. Изначально пончики готовили из хлебного теста и жарили во фритюре. Вопреки тому, что мы знаем сегодня, раньше пончики были начинены свиным жиром и беконом. Позже сало заменили миндалем и арахисом, но не все пончики были полны внутри. Человек, которому достался пончик с начинкой, мог рассчитывать на счастье и благополучие в жизни. В 18 веке для выпечки стали использовать дрожжи. Именно тогда пончики приобрели шарообразную форму и легкость. Их еще называли блинами или маффинами. В варианте для взрослых пончики были начинены ликером.