Eurointegracja Group ładowanie

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany z 2018 r.

W raz z nowym rokiem weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543),  regulująca warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Jej celem jest m.in. poprawa standardów zatrudnienia obcokrajowców oraz zapobieganie nadużyciom.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.